Thuốc trừ bệnh cây Curzate M-8 32Wp

Liên hệ

Mô tả

Tên thương mại

CURZATE M-8 32WP

Thuốc trừ bệnh cây

Hoạt chất

Mancozeb 64%, Cymoxanil 8%

Qui cách

100gr

Công dụng

Phòng trừ bệnh sương mai hại dưa hấu, hại nho, hại vải; chết héo dây tiêu, vàng lá hại lúa (chín sớm).

Hướng dẫn sử dụng

Liều lượng

Cây trồng

Bệnh hại

Lượng thuốc (kg/ha)

Dưa hấu

Sương mai

1,5kg/ ha

Nho

Sương mai (phấn trắng)

0.7 - 1.5 kg/ha

Tiêu

Chết héo dây

0.7 - 1.5 kg/ha

Vải

Sương mai

0.7 – 1.5 kg/ha

(10-15gr/8L nước))

Lúa

Vàng lá

0.4 – 0.5 kg/ha

Lượng nước sử dụng: 320 – 600L/ha

Phun khi bệnh vừa chớm xuất hiện. Có thể phun lại lần 2 cách lần đầu 5-7 ngày.

Bình luận

Sản phẩm tương tự