Thông tin Thanh toán

 

Quý khách hàng có thể lựa chọn thực hiện thanh toán theo hình thức chuyển khoản đến:

- Tài khoản của Công ty TNHH Một Thành Viên Trí Văn Nông; hoặc 

- Tài khoản của Người đại diện pháp luật của công ty tên LA CHÍ THANH

Các tài khoản nhận thanh toán như sau:


VIETINBANK - CHI NHÁNH 6-HCM

Chủ tài khoản       : Công ty TNHH MTV Trí Văn Nông

Số tài khoản         : 108004250183


 

SACOMBANK  - CN BÌNH TÂY - HCM

Chủ tài khoản       : LA CHÍ THANH

Số tài khoản         : 60153569412

 

 

NGÂN HÀNG Á CHÂU - CN BÌNH TÂY - HCM

Chủ tài khoản       : LA CHÍ THANH

Số tài khoản         : 121084079

 

NGÂN HÀNG Á CHÂU - PGD NGUYỄN CHÍ THANH

Chủ tài khoản: Công ty TNHH MTV Trí Văn Nông

Số tài khoản: 63402719

 

 

 

EXIMBANK – CN CHỢ LỚN

Chủ tài khoản       : Công ty TNHH MTV Trí Văn Nông

Số tài khoản         : 100414851043840.