Dầu Trừ Mối M-4 1.2SL

Liên hệ

Mô tả

Chi tiết sản phẩm
 
M- 4 là sản phẩm của Cty Thuốc Sát Trùng Việt Nam. Dùng để trừ mối trong bảo quản gỗ. 

Qui cách chai 480ml. 

Dùng 1 lít để quét 4-8 m2. Dùng chổi quét trực tiếp lên mặt gỗ, 3-7 ngày sau khi quét thuốc mới đánh vécni hoặc sơn

Hàm lượng họat chất: 1.2%w/v

Beta - naphathol 1% + Fenvalerate 0.2% 

Bình luận

Sản phẩm tương tự