Thuốc Trừ Cỏ Q7 - Trừ cỏ đã kháng Glyphosate, các loại cỏ khó trị: mần trầu, cỏ tranh, cỏ cú, cỏ chỉ

Liên hệ

Mô tả

Tên sản phẩm: Cỏ cháy khai hoang Q7 ( Jiafosina 150SL )
Quy cách:
 
- 900ml - 25 chai / thùng
 
Hoạt Chất: Glufosinate Amonium 150g/l
Liều dùng: 150-200ml/ bình 20 lít
Công dụng:

Trừ cỏ không chọn lọc, nội hấp, cháy nhanh
Trừ cỏ đã kháng Glyphosate, các loại cỏ khó trị như: cỏ mần trầu, cỏ tranh, cỏ cú, cỏ chỉ

Bình luận

Sản phẩm tương tự