Toba jum 20WP - kích thích ra hoa trái vụ

Liên hệ

Mô tả

THÀNH PHẦN

Paclobutrazol 20%
Phụ Gia 80%

CÔNG DỤNG

Phân hóa mầm hoa rõ ràng
Thúc đẩy quá trình ra hoa nhanh, mạnh và tập trung
Khống chế chồi mầm
Khống chế sự phát triển chiều cao cây, hạn chế đổ ngã
Hạn chế sượng trái

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cây trồng

Liều Lượng

Cách Dùng

Sầu Riêng

50g cho bình 10 lít nước

Phun lúc lá non có màu xanh trắng ( lá lụa )

Phun ướt đều tán lá

Chú ý:
Lượng nước phun: 400-600 lít/ ha
Không sử dụng đối với cây đang bị bệnh, bị suy.
Thời gian cách ly:
Ngưng phun thuốc 10 ngày trước khi thu hoạch

Bình luận

Sản phẩm tương tự