Thuốc trừ sâu Vifast 5EC

Liên hệ

Mô tả

 

Tên thương mại

VIFAST 5 EC

Hoạt chất

Alpha Cypermethrin 5%

Qui cách

100ml

Công dụng

Là thuốc trừ sâu phổ rộng gốc cúc tổng hợp. Thuốc tác động tiếp xúc và vị độc, hiệu quả cao với hầu hết các loại sâu miệng nhai và chích hút.

Hướng dẫn sử dụng

Liều lượng

Cây trồng

Đối tượng

Cách dùng

Điều

Bọ xít muỗi

pha 400ml/200 lít nước

Cây có múi

rệp sáp

lượng dùng 1 lít/1ha 

pha 40ml/16 lít nước

Lúa

 

sâu cuốn lá

 

 

 Bọ trĩ

lượng dùng 1 lít/1 ha

 

pha 40ml/16 lít nước

 

lượng dùng 0.25-0.5 lít/ha

pha 10-20ml/ 16 lít nước

 

Bình luận

Sản phẩm tương tự