Thuốc trừ sâu Motox 5EC

Liên hệ

Mô tả

Tên thương mại

MOTOX 5EC

Hoạt chất

Alpha - Cypermenthrin 2,5%

Qui cách

10ml, 100ml, 480ml, 960ml

Công dụng

Là thuốc trừ sâu sinh học cao cấp, có hiệu quả cao với nhiều loại sâu và sâu đã kháng các loại thuốc khác.

Phù hợp với đa số chương trình quản lý dịch hại tổng hợp IPM

Hướng dẫn sử dụng

Liều lượng

CÂY TRỒNG

LIỀU LƯỢNG

ml/bình 8lít

LƯỢNG NƯỚC PHUN

cho 1 Ha

MOTOX 2.5 EC

MOTOX 5 EC

MOTOX 10 EC

Lúa

12-20 ml

0,8-1,2 lít/ha

6-10 ml

0,4-0,6 lít/ha

3-5 ml

0,15-0,25 lít/ha

400-600 lít

Đậu xanh, đậu tương đậu phộng, dưa hấu

Cam quít, chanh, chè nhãn vải, sầu riêng

12-20 ml

1-1,6 lít/ha

6-10 ml

0,5-0,8 lít/ha

3-5 ml

0,2-0,3 lít/ha

400-700 lít

Cà phê, hồ tiêu, điều

Bông vải

16-24 ml

0,8-1,2 lít/ha

8-12 ml

0,4-0,6 lít/ha

4-6 ml

0,2-0,3 lít/ha

400 lít

Bình luận

Sản phẩm tương tự